Seben Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yürütmekte olduğu hizmet için ihtiyacı bulunan 1 adet "Hizmet Aracı" Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulüyle satın alınacaktır.